Regulamin

REGULAMIN

Nasz komis prowadzi swoją działalność na zasadzie skupu i sprzedaży rzeczy używanych z prawem pierwokupu przez sprzedającego.

1.

W momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy używanej (samochody, nieruchomości itp.), strony określają kwotę transakcji oraz termin do którego kupujący (komis) nie może sprzedać kupionej rzeczy bez wyraźnej zgody sprzedającego.

2.

W momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży klient (sprzedający) otrzymuje umówioną gotówkę do ręki.

3.

Do czasu umownego okresu przechowywania rzeczy sprzedanej, klient ma możliwość odkupienia rzeczy sprzedanej (prawo pierwokupu) za cenę sprzedaży powiększoną o koszty przechowywania rzeczy kupionej, których wysokość jest określona podczas zawierania umowy.

4.

Za zgodą stron termin przechowywania rzeczy sprzedanej może być przedłużony pod warunkiem uiszczenia opłaty za dotychczasowy okres przechowywania.

5.

Po upływie umownego okresu przechowywania rzeczy kupionej, jeżeli rzecz sprzedana nie została odkupiona i nie przedłużono okresu jej przechowywania, kupujący staje się pełnoprawnym właścicielem rzeczy kupionej.